Visuell kommunikation i en ny dimension

Vill du presentera något som ännu inte finns, eller som håller på att växa fram? 3D-modellering och 3D-visualisering ger helt nya möjligheter att presentera produkter, miljöer, processer och tjänster. Underlaget kan vara allt från en CAD-ritning till ett foto eller en enkel skiss. Vi använder även 3D för att skapa animationer och grafik för film och webb.